Μετά απο διαμαρτυρία της Ένωσης γιατί ο Δήμος Τρίπολης δημοπρατεί νέο έργο, χωρίς να έχει εξοφλήσει παλαιότερες οφειλές προς τους εργολήπτες, ο Γενικός Γραμματέας  κ. Εμμανουήλ  Αγγελάκας, ζητά απο το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Αρκαδίας να προβεί στις απαραίτητες σχετικές ενέργειες