Ο κ. Ευάγγελος Κασσελάς παραχώρησε συνέντευξη στα πλαίσια του Επενδυτικού Forum “Επανεκκινώντας την ανάπτυξη” . Η ανάπτυξη που θέλουμε – Διαχείριση ενέργειας 2-3 Ιουλίου 2013 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

 http://www.youtube.com/watch?v=32mp1NS3Kt4