Πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο την 27/6/2014 η Γενική Συνέλευση της FIEC. Παρόντες ήταν οι κ. Γεώργιος Ρωμοσιός Πρόεδρος, Μιχαήλ Δακτυλίδης Αντιπρόεδρος και Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος Νομικός Σύμβουλος.

Η Γενική Συνέλευση ήταν και εκλογική και ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης εξελέγη στην θέση του Αντιπρόεδρου της FIEC.

Στη συνέλευση αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν  οι ετήσιες εισηγήσεις την Μόνιμων Επιτροπών της FIEC και συγκεκριμένα της Οικονομικής & Νομικής Επιτροπής, της Κοινωνικής Επιτροπής, της Τεχνικής Επιτροπής καθώς επίσης παρουσιάστηκε  ο ετήσιος απολογισμός δράσης των  EIC  και της CICA.

Επίσης εγκρίθηκε ο απολογισμός της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και ο προϋπολογισμός του έτους 2015

Σε ότι αφορά στο Συνέδριο, η Διοικούσα Επιτροπή αφουγκραζόμενη την ανησυχία των μελών οργάνωσε ένα πολύ στοχευμένο συνέδριο με θέμα:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».

Τα μέλη της FIEC επιθυμούσαν την ανταλλαγή «bestpractices» (έξυπνων λύσεων), σε εθνικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει ουσιαστική αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της FIEC, ως προς το θέμα να ξεπεραστεί η κρίση στον κλάδο. Αποκαλυπτικός ήταν και ο υπότιτλος του συνεδρίου «ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ».

Για την παραγωγικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων αποφεύχθηκαν οι στείρες ομιλίες και οργανώθηκαν δυο  διαφορετικού περιεχόμενου συζητήσεις «στρογγυλής τράπεζας», με σύντομες παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες στο πάνελ και ερωτήσεις από την δημοσιογράφο και από το κοινό. Την συζήτηση διεύθυνε γνωστή δημοσιογράφος οικονομική – αναλύτρια η κα. URSULA  WEIDENFELD.

Η πρώτη θεματική ενότητα είχε τίτλο «Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συζητήσεις συνοπτικά είναι τα εξής:

·         Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ούτε θέσεις εργασίας, χωρίς επενδύσεις

·         Ανάγκη στοχευμένων  χρηματοδοτήσεων στον κλάδο της βιομηχανίας της κατσκευής

·         Το εξειδικευμένο εργατικό  δυναμικό αποτελεί  και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στοιχείο         για την επιτυχία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε  και στο οξύτατο πρόβλημα της  ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων ευρωπαίων, εξεταζόμενο και υπό το πρίσμα  των δημογραφικών εξελίξεων, που οδηγούν  σε γήρανση του εργατικού δυναμικού. Η άποψη που εκφράστηκε ομόφωνα είναι ότι ο κλάδος των κατασκευών  θεωρείται ως  ο κλάδος  που παρέχει  ευκαιρίες  καριέρας  και προοπτικών, κυρίως στους νέους,  τόσο για ειδικευμένους  όσο  και  για ανειδίκευτους εργαζομένους, δίδοντας  δυνατότητες  μέσω της διά βίου μάθησης, ελκυστικές συνθήκες εργασίας και  προσφέροντας  επίσης  ικανοποίηση από την εργασία. Αυτός είναι ένας  επιπλέον λόγος  για τον οποία πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις στον κλάδο της βιομηχανίας της κατασκευής καθώς έχει απόλυτη αμεσότητα με την καταπολέμηση της ανεργίας

Η δεύτερη θεματική  ενότητα είχε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ; ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ;»

    

Η κεντρική ιδέα του συγκεκριμένου κύκλου  αποτυπώνεται ως εξής : «Η ΕΕ πρέπει να απαλλαγεί από την «τυφλή λιτότητα» που καταστρέφει την πραγματική οικονομία, και ιδιαίτερα τον τομέα των κατασκευών,  και να την αντικαταστήσουμε με «έξυπνες και καινοτόμες λύσεις » που εξασφαλίζουν και την αειφόρο ανάπτυξη.