Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας FIEC (European Construction Industry Federation) και EIC (European International Contractors), αναγνωρίζοντας  τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου σε ανθρώπινες ζωές και στην δόμηση της Χώρας της Ουκρανίας και, αποτιμώντας παράλληλα τις συνέπειες που το γεγονός αυτό επέφερε παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη αποφάσισαν σε συνεννόηση με την Ουκρανική Κυβέρνηση και την Ουκρανική Κατασκευαστική Ομοσπονδία (CBU – Confederation of Builders of Ukraine) να συστήσουν άμεσα μία Ευρωπαϊκή Ομάδα “Task Force Ukraine για την διοργάνωση της ανάπλασης της Χώρας της Ουκρανίας και την ανοικοδόμησή της.

Οι κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή έγιναν με την προτροπή και την κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  όπου η FIEC (European Construction Industry Federation), ως κοινωνικός εταίρος της, κλήθηκε να συντονίσει τις ενέργειες, να καταγράψει και να εκτιμήσει τις εργασίες και το απαιτούμενο κόστος εκτέλεσης αυτών.

Επικεφαλής της «Task ForceUkraine» έχει ορισθεί ο Επίτιμος Πρόεδρος της FIEC κ. Kjetil Tonning.

Zητήθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ, ως ιδρυτικό μέλος της FIEC,  να συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία και να υποδείξει εκπροσώπους και αποφασίστηκε να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και τον Ελληνικό Κατασκευαστικό Κλάδο στην «Task ForceUkraine» ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρος της FIEC, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης και το μέλος της Δ.Ε. των EIC κα Ζωή Λυσαρίδου (ΑΒΑΞ Α.Ε.)

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της κίνησης αυτής, η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει ήδη απευθυνθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και στα Υπουργεία Εξωτερικών και Ανάπτυξης για την παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων για την συγκεκριμένη αποστολή, ενώ ταυτόχρονα δρομολογείται πλάνο συναντήσεων με τους μεγάλους Κατασκευαστικούς Ομίλους της Χώρας, καθώς η ανοικοδόμηση, σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε., θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές Εταιρείες.

Δελτίο Τύπου της ΠΕΔΜΕΔΕ της 01.07.2022