Δημοσιεύουμε την πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ – Εκλογές για την τριετία 2023-2026