Σας γνωστοποιούμε ότι, έχουν διατεθεί  στο Παραγωγικό Περιβάλλον (https://eservices.yeka.gr/) καθώς και στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον (https://trialeservices.yeka.gr )του ΠΣ Εργάνη,   οι παρακάτω  (4) λειτουργίες – διαδικασίες δηλώσεων μαζί με τις σχετικές οδηγίες.
Ειδικότερα έχουν διατεθεί:
o    Δηλώσεις Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα
o    Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας  και της
o    Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ωράριο (ανά Ημέρα) αλλά απολογιστικά,
o    Υπερωρίες αλλά απολογιστικά, Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (Απολογιστικό), αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Παρατίθεται ο τεχνικός Οδηγός που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας