Για να ξεκινήσει η εξόφληση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής που αφορούν σε αξιώσεις από την εκτέλεση Δημοσίων ¨Εργων η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου από την Οικονομική Υπηρεσία  του Υπουργείου