Στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Αντιπροσωπείας μελών της Φιλανδικής Ένωσης SAP, μέλους της EDA (European Demolition Association) & EDI (European Decontamination Institute) στην Αθήνα, σε κεντρικό Ξενοδοχείο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αντιμετώπιση των Ελλήνων Κατασκευαστών πάνω στο θέμα των επικίνδυνων υλικών και ιδιαίτερα του αμίαντου.

Η Φιλανδική Αντιπροσωπεία, που αποτελειτο από 35 άτομα παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στη Χώρα τους σχετικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των επικίνδυνων υλικών και πιο συγκεκριμένα του αμίαντου και παρακολούθησε παρουσίαση που είχε ετοιμαστεί από την ΠΕΔΜΕΔΕ για την αντίστοιχη αντιμετώπιση στην Ελλάδα.

Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ η Αντιπροσωπεία που υποδέχθηκε την Φιλανδική Αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Εταιρειών Δρ. Αντώνιο Πανά, τον Ταμία της Ένωσης κ. Ευστράτιο Ζησιμόπουλο και τον Πρόεδρο του Περ. Τμήματος Βοιωτίας κ. Θωμά Πανουργιά.