Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι το Τμήμα Ασφαλιστικού Ιστορικού Κλάδων Υγείας & Σύνταξης Αυτοτελώς Απασχολούμενων (τ.ΕΤΑΑ) & Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) της Διεύθυνσης Γ’ Απονομής Συντάξεων, το οποίο στεγαζόταν σε γραφεία επί της οδού Λέοντος Σοφού 1, μεταφέρεται στο κτήριο της Αριστοτέλους 15-17, όπου εδρεύει η Γ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων.
Η μεταφορά του Τμήματος βρίσκεται σε εξέλιξη την τρέχουσα εβδομάδα μέχρι και τις 5/07/2024, για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή – προσωρινά- η εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το εν λόγω Τμήμα:

  • στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tm.asf.synt.etaa-mme@efka.gov.gr
  • μέσω του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555,  καλώντας χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.