Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχουν δημοσιευτεί:

  • Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΩΝ»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΩΝ» – ΤΑΙΠΕΔ (hradf.com)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

 

  • Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 8 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ., ΤΜΗΜΑ Α: ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Β: ΚΥ ΒΑΡΔΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ».

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 8 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ., ΤΜΗΜΑ Α: ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Β: ΚΥ ΒΑΡΔΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ». – ΤΑΙΠΕΔ (hradf.com)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.