Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει επιφορτιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Construction Blueprint), με το σημαντικό έργο της κατάδειξης των νέων επαγγελμάτων στον Κατασκευαστικό κλάδο για την Ελλάδα.

Οι ψηφιακές δεξιότητες (digitalization) & το ΒΙΜ, η ενεργειακή αναβάθμιση (energy efficiency) και η κυκλική οικονομία (circular economy) είναι οι άξονες που διαμορφώνουν μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας στον κλάδο.

 Χρειαζόμαστε τη συνδρομή των μελών μας για να μπορέσουμε να δώσουμε την αντιπροσωπευτική εικόνα του κλάδου και των αναγκών του για την Ελλάδα.

Η έρευνα είναι πολύ σημαντική, καθώς στη βάση των αποτελεσμάτων της θα σχεδιαστούν τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου και τα σχέδια δράσης για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον κλάδο.

Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο (εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης 5’ λεπτά), ανώνυμο και στα ελληνικά. Για τη συμπλήρωσή του πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://sphinxdeclic.com/d/s/azd6i6

Προθεσμία συμπλήρωσης: 23/06/2021.

Η γνώμη σας είναι απαραίτητη!