Στις 24 & 25 Ιουνίου 2020 διεξήχθησαν στο  Ζάππειο Μέγαρο  και στα 15 Περιφερειακά Τμήματα της ΠΕΔΜΕΔΕ σε όλη τη χώρα, οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπροσωπείας της Ένωσης για την τριετία 2020-2023.

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ αναδείχθηκε και πάλι ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, με Αντιπρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Γκολιόπουλο  και Γενικό Γραμματέα τον κ. Ευάγγελο Κασσελά.

O Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσέλευση των συναδέλφων Εργοληπτών, στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω κορωναϊού.

Ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης τόνισε ότι για την επόμενη τριετία βασικός στόχος της Διοίκησης θα είναι η ισχυροποίηση και η οικονομική αυτοδυναμία της ΠΕΔΜΕΔΕ καθώς και η προάσπιση των  συμφερόντων των μελών της Ένωσης.

Συγκεκριμένα  στις βασικές επιδιώξεις της Διοίκησης θα είναι :

  • Η αλλαγή του ν. 4412/2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου της άσκησης του επαγγέλματος των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
  • Η εξασφάλιση σημαντικών πόρων από το Recovery Fund προκειμένου να διατεθούν στην κατασκευή Δημοσίων Έργων
  • Η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού σχεδίου στήριξης (Recovery Plan) με περισσότερα έργα στην Περιφέρεια
  • Η προσπάθεια για εκταμίευση σημαντικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συμμετοχής στη FIEC & την ΕΙC.
  • Η ενημέρωση & εκπαίδευση των μελών της ώστε να ανταποκριθούν στην νέα εποχή του κατασκευαστικού οικοσυστήματος και στις απαιτήσεις που προκύπτουν (Green Deal, BIM – Digitalization, Circular Economy and Energy Efficiency).

Με στόχο και με όραμα, κατέληξε ο Πρόεδρος της Ένωσης θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε τον Κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, προσπαθώντας όχι μόνο να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωσή του αλλά να δημιουργήσουμε στερεές βάσεις και προϋποθέσεις για την αειφορία και την ανάπτυξή του.