Οδηγίες για την διαδικασία απόρριψης ηλεκτρονικού τιμολογίου (ΗΤ) με δυνατότητα διόρθωσης και επανυποβολής (Soft Reject-SR) παρέχονται με την σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.