Η εγκύκλιος 17/2021 του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι με το άρθρο 34 του Ν. 4778/2021 (Α΄26) θεσπίστηκε η χορήγηση προκαταβολής έναντι της σύνταξης που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.

Επίσης, δημοσιεύτηκε η σχετική ΚΥΑ με αρ. Φ11321/9122/338/26.1.2021 (Β΄825), με την οποία ρυθμίστηκαν ειδικότερα θέματα για τη σχετική διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των σχετικών αιτημάτων και των καταβαλλόμενων ποσών.

Στο σώμα της εγκυκλίου βρίσκονται συνημμμένα τα ως άνω νομοθετήματα