Ανακοινώθηκε πρόσφατα μία νέα πρωτοβουλία της Κοινότητας, η Eco – innovation, η οποία στηρίζει τεχνολογικώς δοκιμασμένα καινοτόμα πράσινα προϊόντα, αλλά και διαδικασίες και υπηρεσίες, που βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση και χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης.

Γίνονται δεκτές προτάσεις έως 05 Σεπτεμβρίου 2013.

Περισσότερα εδώ : http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/