Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ενημερώνει για την Διοικητική Κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ως εξής:

Η φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων ρυθμίζεται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 4172/2013 (Α’ 167/23.07.2013). Από το έτος 2013 μέχρι σήμερα το βασικό νομοθέτημα έχει υποστεί ουσιαστικές διαδοχικές τροποποιήσεις με πολλούς φορολογικούς νόμους, με τελευταία την τροποποίηση που επήλθε με τον ν. 5105/2024 (Α’ 61/29.04.2024).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επικαιροποίησης και διαρκούς κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας με στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης αλλά και την πληρέστερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, κοινοποιούμε  τη  Διοικητική Κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει έως και την 29.04.2024 (ενημερωμένη μέχρι και τον ν. 5105/2024).

Προκειμένου η κωδικοποίηση αυτή να είναι εύχρηστη και αποτελεσματική, παρατίθενται υπό μορφή υποσημειώσεων και οι αλλαγές που έχουν γίνει στη σχετική νομοθεσία, με αναφορά στο περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων των νόμων καθώς και στην ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές διατάξεις παρατίθενται, όπως ισχύουν σήμερα, ύστερα από την τελευταία τροποποίησή τους με τον ν. 5105/2024 (Α’ 61/29.04.2024).