Κυκλοφόρησε το 4o Newsletter του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Building Matters όπου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε το Newsletter εδώ

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη πράσινων τομεακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα των βιώσιμων δομικών υλικών, εισάγοντας καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μαθησιακές πρακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, επιτρέποντας βιώσιμες αλλαγές συμπεριφοράς σύμφωνα με το New European Bauhaus initiative. Μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης στον παρακάτω σύνδεσμo:https://www.buildingmatterslearning.org/