Κυκλοφόρησε το 2o Newsletter του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Buildoffsite όπου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε το Newsletter εδώ

Υπενθυμίζουμε ότι το BuildOffsiteEU οδηγεί στην επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για τη μετάβαση από τις παραδοσιακές κατασκευές στις βιομηχανοποιημένες κατασκευές (εκτός εργοταξίου), εξετάζοντας τα προσόντα τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.