Ο Κανονισμός αναφέρεται στη λειτουργία των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων αυτών, τις αρμοδιότητες και τη συγκρότηση των οργάνων τους.

Το έργο των ΠΕΚΑ είναι:
α. η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής,
β. η πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας,
γ. η προστασία των εργαζόμενων από την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους από παραβατικές συμπεριφορές εργοδοτών και
δ. η προστασία των εργοδοτών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο Κανονισμός βρίσκεται εδώ