Το ΤΕΜΠΜΕ επανέρχεται με διευκρινιστική επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: 'Ενταξη στο Πρόγραμμα ''Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων'' των τεχνικών εν γένει επιχειρήσεων