ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ με έγγραφό της απο τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης του ΥΠΕΧΩΔΕ