“Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου υποστηρίζει πάγια τις ανοικτές διαδικασίες” αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο  Β. Τζουμέρκων και ζητά τη διεξαγωγή των διαγωνισμών με  ανοικτές διαδικασίες προς όφελος του ανταγωνισμού.