Στις 20 & 26 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου RenovUP – Professionalising site managers and team leaders in the specific management of building renovation sites in Europe (Aνάπτυξη ικανοτήτων managers εργοταξίων και team leaders για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης κτιρίων στην Ευρώπη) με σκοπό την επισκόπηση της πορείας υλοποίησής του.

Συζητήθηκαν διεξοδικά τα αποτελέσματα της δευτερογενούς έρευνας που διεξάχθηκε σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία) σχετικά με την υφιστάμενη κατάστασή τους σ ό,τι αφορά το Κύμα Ανακαινίσεων αλλά και το βαθμό ετοιμότητας του κλάδου εκπαίδευσης και κατάρτισης να καλύψει κενά σχετικών δεξιοτήτων των managers εργοταξίων και team leaders.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί η ΠΕΔΜΕΔΕ, προσφέροντας την τεχνογνωσία της και την εξειδίκευσή της.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναμένεται να δημοσιευτεί το Ιούλιο, κατόπιν και της έρευνας πεδίου, η οποία διεξάγεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με στόχο μία ολιστική εικόνα του κλάδου των ανακαινίσεων στις συμμετέχουσες χώρες.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις γύρω από τη θεματική του κύματος των ανακαινίσεων και θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του έργου αλλά και για το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης που αναμένεται να δημιουργηθεί μείνετε συντονισμένοι!

Αναμένεται σύντομα η δημιουργία και δημοσίευση της επίσημης ιστοσελίδας του έργου.