εμπεριέχεται σε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανασίου Σκορδά που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 702 Β’  28-3-2013