Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στην τρίτη διακρατική συνάντηση του BuildoffSite στις 22 και 23 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της K&S στα Σκόπια.

Οι εταίροι από την Ισπανία (FLC, Συντονιστής), τη Βόρεια Μακεδονία (Κέντρο Διαχείρισης Γνώσεων και Δεξιοτήτων), την Ιταλία (FORMEDIL), τη Σλοβενία (Gospodarska Zbornica Slovenije) και την Ελλάδα (ΠΕΔΜΕΔΕ), συζήτησαν για τα αποτελέσματα και τα περαιτέρω βήματα σχετικά με το σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών διαδρομών για τις κρίσιμες δεξιότητες στις βιομηχανοποιημένες κατασκευές, που θα ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο του 2024.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Buildoffsite εδώ: