Τίτλος έργου: Building Matters : Ανάπτυξη ικανοτήτων σε βιώσιμα δομικά υλικά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κατασκευαστικού τομέα στη κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον

Κωδικός έργου: 2022-1-RO01-KA220-VET-000087938

Διάρκεια έργου: έναρξη: 10/2022  λήξη: 09/2024  (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 250,000 €

Συντονιστής εταίρος: Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA, Ρουμανία

Εταίροι:

6 Ευρωπαϊκές Χώρες μέσω της συμμετοχής 6 Κλαδικών Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών φορέων. Ειδικότερα:

Eλλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), &

              ΠΕΔΜΕΔΕ ECO – Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. (Αποβλήτων που προέρχονται από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις, Κατασκευές)

Σλοβενία: Gospodarska Zbornica Slovenije – Εμπορικό Επιμελητήριο Σλοβενίας

Δημοκρατία της Βορ. Μακεδονίας: Knowledge and Skills management center K&S Skopje

Γερμανία: Bildungszentren des Baugewerbes EV- Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Κλάδο

Ιταλία: Istituto Per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori edili della provinvia di Bologna- Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Κλάδο

Σκοπιμότητα του έργου:

Το Building Matters στοχεύει στη διερεύνηση βιώσιμων λύσεων στα δομικά υλικά ως απάντηση στις αναδυόμενες κρίσεις υλικών και τιμών που αντιμετωπίζει ο τομέας, παράλληλα με την υιοθέτηση βιώσιμων νοοτροπιών, συμπεριφορών και προσεγγίσεων, για τον μετριασμό των κινδύνων μετάβασης του κατασκευαστικού τομέα στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη πράσινων τομεακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα των βιώσιμων δομικών υλικών, εισάγοντας καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μαθησιακές πρακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, επιτρέποντας βιώσιμες αλλαγές συμπεριφοράς σύμφωνα με το New European Bauhaus initiative.

Αποτελέσματα του έργου:

Το έργο Building Matters την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

  • Ανάπτυξη οδηγού για την ευαισθητοποίηση και τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων και την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης στο θέμα
  • Ανάπτυξη ενός διακρατικού προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων, με στόχο την παροχή ευέλικτων ψηφιακών ευκαιριών με σύγχρονες γνώσεις και προηγμένες πτυχές βιώσιμων υλικών στα κατασκευαστικά έργα
  • Ανάπτυξη της πλατφόρμας κατάρτισης η οποία θα φιλοξενεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενεργοποίηση της κλιματικής αλλαγής και των συμπεριφορών βιώσιμης μετάβασης
  • Υλοποίηση προγράμματος πιλοτικής κατάρτισης σε «πρεσβευτές κατάρτισης», σε επαγγελματίες των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και του κατασκευαστικού κλάδου
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στρογγυλών τραπεζών σχετικά με τις επιπτώσεις του κατασκευαστικού κλάδου στο περιβάλλον προκειμένου να κινητοποιηθεί ο κατασκευαστικός κλάδος σε βιώσιμες λύσεις

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.