Ανακοίνωση του Ταμείου των Μηχανικών για την κατάθεση παραστατικών για ιατρικές εξετάσεις