Η Ένωση ζητά  από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου την άμεση εξόφληση λογαριασμών έργων που χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του Ταμείου