Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων ζητούν το αυτονόητο από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου. Την άμεση πληρωμή των εγκεκριμένων λογαιασμών τους.

Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ