Το Τμήμα Ελέγχου Οικοδ/κών Έργων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ εξέδωσε έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων ΑΠΔ έτους 2015