Μείωση στα ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις διάφορες ασφαλιστικές κατηγορίες σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014

Σχετικό Έγγραφο του ΙΚΑ