20180209 230812

Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 σε αίθουσα του ξενοδοχείου LakeSpirit η ετήσια Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, στην οποία παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος.  

Η Συνέλευση ξεκίνησε με τον απολογισμό πεπραγμένων της Τοπικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου  κατά το έτος 2017 από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Ντάτση, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος προς τους τοπικούς φορείς και οι ενέργειες υπέρ των μελών του Τμήματος. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός του Περιφερειακού Τμήματος για το έτος 2017 και ο προϋπολογισμός για το 2018 από τον Γραμματέα-Ταμία του Περιφερειακού Τμήματος κ. Νικόλαο Ντζόιδο. Η έγκριση όλων των ανωτέρω έγινε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Δακτυλίδη  ο οποίος έκανε μια παρουσίαση των ενεργειών και στόχων της ΠΕΔΜΕΔΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών στα μέλη της, καθώς παρουσίασε και τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Ένωση.

Έπειτα ο κ. Αναγνωστόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του Τμήματος για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στη νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και στις διακηρύξεις των διαγωνισμών. Απάντησε σε ερωτήσεις των μελών και έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Μετά το πέρας της Συνέλευσης ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος και παρατέθηκε δείπνο στο οποίο τα μέλη του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές και απόψεις για το μέλλον του κλάδου.

 

 

20180209 230812

 

gen ass ipeiros 090218