Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας  ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 29502/85/1-9-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας ,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2390 Β/ 2014, η προθεσμία  για την  ηλεκτρονική  υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού των επιχειρήσεων  λήγει την  21η Οκτωβρίου