Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε εγκύκλιο που παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015-2017 , σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017