Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διαμαρτύρεται για παρατυπίες της μελέτης του έργου “Επεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Ιωαννίνων” της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων