Το ΤΕΕ στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης των μηχανικών έχει συγκεντρώσει σε μια ιστοσελίδα τις πλέον κοινές αιτήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά οι μηχανικοί που βρίσκονται μακριά από τα σημεία παρουσίας του Επιμελητηρίου.

Οι αιτήσεις μπορούν να βρεθούν από σύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Μέχρι στιγμής ήδη λειτουργούν οι εξής αιτήσεις και δίδεται η δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω fax:

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΕ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
  • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ