Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 16 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΙΚΑ με τον Γεν. Δ/ντή Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού κ. Σκιαδά και τους αρμόδιους Δ/ντές Τεχνικών Έργων και Εσόδων, σε συνέχεια επιστολής της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης ανέπτυξε τα ζητήματα που αφορούσαν στον καθορισμό Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης (με αίτημα την μείωσή του) και τα προβλήματα που αφορούν στην εκκαθάριση των έργων από το ΙΚΑ (μεγάλες καθυστερήσεις & αλλαγές συντελεστών).

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΙΚΑ παρουσίασαν τα δικά τους δεδομένα και επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν πριν την επικείμενη συνάντηση της ΠΕΔΜΕΔΕ με το Διοικητή του ΙΚΑ.