Αναφορικά με την υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών επενδυτικού αγαθού που δεν χρησιμοποιήθηκε εντός 5ετίας από την πραγμάτωση της δαπάνης η ΠΟΛ  2200/2019  της ΑΑΔΕ παρέχει σχετκές οδηγίες