Η ΑΑΔΕ  εξέδωσε την ΠΟΛ 1020/2018, με την οποία κοινοποίησε την υπ΄αριθμ. 266/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους, όπου αναφέρεται ότι το ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζόμενους επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα από τον εργοδότη ασφάλιστρα αποτελεί εισόδημα του εργαζόμενου από μισθωτές υπηρεσίες