Διοικούσα Επιτροπή Τμήματος Εταιρειών

για την τριετία 2020 – 2023

Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Γραμματέας

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ταμίας

ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σύμβουλοι

ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Εκπρόσωπος Δ.Ε. ΠΕΔΜΕΔΕ)