Εξελεγκτική Επιτροπή

για την τριετία 2020 – 2023

Μέλη

ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ