Εξελεγκτική Επιτροπή

για την τριετία 2023 – 2026

Μέλη

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ