Η  Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών διαβίβασε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τη διαμαρτυρία της Ένωσης για μη συμμόρφωση του Δήμου Φυλής προς τις δικαστικές αποφάσεις και ζητά να προβεί στις νόμιμες ενέργειες