Η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ζητά από το Δήμο Ζωγράφου άμεση  αναλυτική ενημέρωση  επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ για το διαγωνισμό με τίτλο “Διαχείριση υδάτινων πόρων και προστασία για την ανάδειξη χώρων πρασίνου και αναψυχής στο Δήμο Ζωγράφου”.

Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το ως άνω έργο.