Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ζητά από το Δήμο Κασσάνδρας γραπτές  εξηγήσεις επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο “Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε.  Κασσάνδρας”