Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες σχετικά με την καταβολή του δωρόσημου Β΄τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους