Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό του νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της F.I.E.C. (Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας) και των E.I.C. (Ευρωπαίοι Διεθνείς Εργολήπτες).

Οι δύο σημαντικότερες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες που εκπροσωπούν τον κατασκευαστικό κλάδο αποφάσισαν τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου συνεργασίας τους με στόχο την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη εκπροσώπησή του.

Η Ελλάδα κλήθηκε να συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας δια του Αντιπροέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ που κατέχει και τη θέση του Αντιπροέδρου της FIEC κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ αποτελεί την μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που είναι μέλος και των δύο Ομοσπονδιών και κατέχει στα Διοικητικά Συμβούλιά τους.