Προεδρικό Διάταγμα σχετικό με τις νέες διαδικασίες αποπληρωμής οφειλών του Δημοσίου θα υποβάλλει προς έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας το υπουργείο Οικονομικών.
Το Διάταγμα σχετίζεται με την υποχρέωση που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών να εξοφλεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 τα τιμολόγια του Δημοσίου εντός 30 ημερών (εντός 60 ημερών σε εξαιρετικές περιπτώσεις).

Σε διαφορετική περίπτωση ο πολίτης, η επιχείρηση ή ο φορέας που ζημιώνεται από την καθυστέρηση της πληρωμής θα μπορεί να προσφεύγει κατά του Δημοσίου και να διεκδικεί τόκους υπερημερίας.

Το υπουργείο Οικονομικών ήδη μετέφερε την ευθύνη για την εκτέλεση των πληρωμών από τις εφορίες στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, ωστόσο μετά από οδηγίες της τρόικας εξετάζει πρόσθετες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα και στις διοικητικές διαδικασίες ώστε οι εντολές πληρωμής και τα συνοδευτικά έγγραφα από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου να εγκρίνονται και να γίνονται αποδεκτά ηλεκτρονικά.

Στο ίδιο πλαίσιο αναμένονται αλλαγές και στην λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε οι έλεγχοί του να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα.

Πηγή : Το Βήμα