Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1716 Β/2015 η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία καθορίζονται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες  που έχουν  δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου