Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της F.I.E.C. που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2016 στις Βρυξέλλες, διοργανώθηκε και συνέδριο με θέμα  «Το JunckerPlan – Ένας χρόνος μετά» και παρουσιάστηκαν από τον κεντρικό ομιλητή, τον κ. Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εξελίξεις και τα έργα που εγκρίθηκαν και προχώρησαν με τη χρήση αυτού του σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου.

Παραθέτουμε την ομιλία του κ. Jyrki Katainen