Η Αναλογιστική Μελέτη για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων όπως εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 25ης ιουλίου 2013 του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ